Arkitekter SAR MSA

- skissförslag och detaljprojektering
- ritar i ArchiCAD
- sammanställer arkitekt & konstruktionsritningar till produktionsritningar
- levererar planer i olika skalor
- ombesörjer handlingar till myndigheter
- utför uppmätningar för datorisering av befintliga ritningar
- levererar perspektivbilder
- utför brandskyddsdokumentation och utrymningsplaner

Våra kunder är:

- industrier
- landsting
- kommuner
- byggföretag
- privatpersoner