Kompletta projektlösningar vid byggnation
- gör skissförslag och kostnadsberäkningar
- ordnar alla nödvändiga tillstånd
- tar fram arkitektritningar & konstruktionsritningar
- ansvarar för byggledningen
- tar fram byggnadsbeskrivningar
- utför kvalitetskontroller
- ansvarar för säkring av kvaliteten vid byggnation
- utför slutbesiktning av det färdiga bygget.
Våra kunder är:

- industrier
- landsting
- kommuner
- byggföretag
- privatpersoner