Vi utför all slags byggkonstruktion

- konstruktionsritningar i CAD
- hållfasthetsberäkningar
- energiberäkningar
- alla typer av konstruktioner i
        trä
        betong
        stål
        murverk
- alla slag av industrikonstruktioner som
        lagerhallar
        maskin- och kranfundament
        traverser, bulleravskärmning
        smältverk, värmeverksanläggningar
        sågverk, kulvertar
        vattentäta konstruktioner

Våra kunder är:

- industrier
- landsting
- kommuner
- byggföretag
- privatpersoner