Vi är auktoriserade värderingsmän SFF

Vi värderar alla slags objekt t ex:

Våra kunder är:

- industrier och tjänsteföretag
- landsting
- kommuner
- byggföretag
- privatpersoner
- banker och kreditinstitut
- fastighetsbolag

- kontorslokaler
- fabriks- och industribyggnader
- flerfamiljshus
- villor